Marketing

W Portugalii wiele uwagi poświęca się takim działom marketingu jak:
 • marketing elektroniczny,
 • marketing indywidualny,
 • marketing wewnętrzny,
 • marketing zdrowia,
 • marketing miejski,
 • marketing sportowy,
 • komunikacja,
 • neuromarketing.

Specjaliści dostrzegają szereg tendencji, które pojawiają się w tym środowisku oraz wskazują kierunki jego rozwoju. Wśród ich spostrzeżeń i sugestii można wyróżnić następujące:

 • integracje strategii marketingu elektronicznego firm,
 • dystrybucje marketingu poprzez różne działy firmy,
 • interakcje i towarzyszenie klientowi w kolejnych etapach użytkowania produktu,
 • liczność „w każdym miejscu i o każdym czasie”, na odległość „jednego kliknięcia”,
 • monitoring i wzrost kontroli nad efektywnością działań,
 • nasilenie ładunku emocjonalnego i zmniejszenie czynnika racjonalnego,
 • skupienie się na niszach i wspólnotach społecznościach,
 • położenie nacisku na marketing indywidualny,
 • inwestycje w nowe technologie i automatyzacje usług,
 • wzrost konkurencyjności w porównaniu do krajów takich jak Brazylia, Indie i Chiny, które zdobywają rynek europejski,
 • rozpowszechnienie geolokalizacji, czyli integracje GeoMarketingu (systemu GPS) z innymi strategiami.

Przy obecnej koniunkturze w portugalskiej gospodarce perspektywa zwiększenia nakładów finansowych na marketing wydaje się być zbyt śmiałą ideą, jednak wielu ekonomistów podkreśla, ze historia przedsiębiorczości obfituje w przypadki, kiedy inwestowanie w marketing w dobie kryzysu było kluczem do sukcesu niektórych marek-gigantów naszych czasów.

Na przeżywającym w ostatnich latach systematyczny spadek portugalskim rynku reklamy, tej tendencji opiera się jej forma elektroniczna. Reklama internetowa wydaje się wykazywać odporność na czasy ekonomicznej recesji i notuje ciągły wzrost, podkreślając tym samym wagę i znaczenie w swojej dziedzinie. Niemniej jednak, telewizja stale posiada największy udział na płynnym rynku reklamowym (60%). Drugie miejsce należy do prasy (15% inwestycji ogółem), lecz tu obserwuje się sukcesywny spadek. Specjaliści przewidują, że środki przekazu, takie jak telewizja i Internet będą kontynuowały swoje funkcjonowanie na wyróżniających się pozycjach, z racji osiągnięcia odpowiednio największego podziału inwestycji i największego wskaźnika wzrostu. Uważa się, iż telewizja nadal będzie najchętniej wybieraną przez reklamodawców drogą promocji i rozgłosu, przez wzgląd na największe prawdopodobieństwo zwrotu kosztów produkcji, Internet zaś, będzie pozyskiwał zaufanie coraz większego grona specjalistów tej branży, czerpiąc zyski z bardziej wyszukanych narzędzi strategicznego planowania.

Według prognoz, na rynku reklamowym inwestorzy najchętniej ulokują swoje pieniądze w gry komputerowe, spersonalizowaną reklamę e-mail oraz w sieci przenośne (telekomunikację i Internet). Scenariusz ten otwiera przed reklamodawcami ogromne pole działania, na którym to w zintegrowanej formie środków „on” i „offline” będą oni mogli zwiększyć zainteresowanie i interakcje konsumentów. Sektorami, które najbardziej ucierpiały w ostatnim czasie w zakresie inwestycji reklamowych są finanse, napoje, produkty higieny osobistej oraz żywnościowe. Z drugiej strony, największy dynamizm inwestycyjny zanotowano w sektorze dystrybucji, aut i telekomunikacji, przy czym przewiduje się utrzymanie tej tendencji.