Przemysł w Portugalii

Portugalia, zaliczając spadek w sektorze produkcji przemysłowej, stawia na internacjonalizację swojej ekonomii. Priorytetowo traktowane będzie udzielanie wsparcia projektom inwestycyjnym, które zaktywizują produkcje dóbr i usług transakcyjnych i będą miały szansę zaistnieć na zagranicznych rynkach.

Wśród gałęzi portugalskiej gospodarki szczególnie warte uwagi są energie odnawialne oraz produkcja sprzętu do ich wytwarzania. Inwestycje w odnawialne źródła energii dają temu państwu trzecie miejsce wśród krajów europejskich, z wynikiem 42% udziału w ogólnej produkcji energii. Główną rolę odgrywa tu energia wiatrowa.

Jedną z kluczowych branż jest produkcja tekstyliów i odzieży. W ostatnich latach rząd przeznaczył 850 milionów euro na pobudzenie produkcji, pojawiły się także zachęty finansowe dla zagranicznych firm, które zechcą zmodernizować zakłady tekstylne na terenie Portugalii. Ponadto rząd oferuje pomoc w udzielaniu kredytów inwestorom zainteresowanym sektorem odzieżowym.

Bogatą ofertę przedstawia sama Lizbona, która dostarcza ok. 45% PKB. Głównymi centrami przemysłu wytwórczego są tu rafinerie, huty, stocznie oraz fabryki przetwórstwa rybnego. Lizbona czeka też na inwestorów, którzy zaangażowaliby swoje siły i środki w odnowienie oblicza głównych dzielnic, stworzenie ścieżek rowerowych i inne udogodnienia oraz plany modernizacyjne. Inwestorom zainteresowanym Lizboną sprzyja wysoko wykwalifikowane, kreatywne i władające wieloma językami grono specjalistów oraz niskie koszty pracy, które wynoszą połowę średniej europejskiej.