Studia dla Obcokrajowców w Portugalii

Drzwi portugalskich uczelni wyższych są otwarte na przyjęcie zagranicznych kandydatów. Korzystają z tego polscy studenci, którzy chętnie i licznie przyjeżdżają do Portugalii na wymianę międzynarodowa „Erasmus”. Nie jest to jednak jedyny sposób rekrutacji. Kandydować mogą wszyscy, którzy spełnia te same warunki wymagane od studentów portugalskich. Możliwe są także studia z przeniesienia, przy czym, jak wszędzie, konieczna jest uprzednia zgoda władz uczelni, na która zdaje kandydat. Ważnym punktem na drodze rekrutacyjnej będzie potwierdzenie polskiego dyplomu, którego może dokonać rektor docelowej szkoły wyższej, oraz jego tłumaczenie (w większości wypadków wystarczy tłumaczenie angielskie). Dokumenty akademickie powinny być zatwierdzone przez lokalny portugalski konsulat. Najpewniejszym źródłem informacji na temat rekrutacji na wybrane studia jest władza danego wydziału lub profesor odpowiedzialny za wybrany kierunek, który przybliży konkretne wymagania i udzieli szczegółowych informacji.
Językiem wykładowym w znakomitej większości jest portugalski i aby skorzystać w pełni z zajęć warto by zacząć pobierać lekcje już w Polsce. Większość uczelni organizuje także kursy portugalskiego dla obcokrajowców, od letnich po specjalistyczne. Język nie jest jednak elementem eliminującym, solidna znajomość angielskiego na początek jest wystarczająca.

Wszystkie etapy edukacji akademickiej w Portugalii są płatne, także licencjat. Jeśli wyjazd na studia nie jest w ramach programu Erasmus, należy pamiętać o zapewnieniu sobie odpowiednich środków na opłaty, które można rozłożyć na raty.