Technologia Informacyjna – IT

W ostatnich latach rząd portugalski zaangażował się w dynamizacje sektora informatycznego, wspierając projekty firm bazujące na technologiach informatycznych i komunikacyjnych. Na rodzimym rynku informatycznym pojawiło się wiele możliwości rozwoju, a kryzys ekonomiczny wykreował sposobność do założenia firm i instytucji o mniejszych kosztach funkcjonowania, przy użyciu rozwiązań informatycznych. I tak wiele portugalskich spółek migruje w środowisko wirtualne z powodu korzyści finansowych, uniwersalności i różnorodności usług.

Mimo, iż rynek informatyczny ma dużo cech wspólnych w większości krajów, w Portugalii wyróżnia się obecnie istotne i specyficzne tendencje:

  • IT jako narzędzie w planie rekompensaty wydatków państwa,
  • priorytet wirtualizacji firm i organizacji,
  • wzrost aplikacji analitycznych i „Big Data”,
  • zwiększenie nabycia urządzeń przenośnych (tablety, konsole etc.),
  • rozpowszechnienie się nowo powstających idei – „cloud computing”,
  • wpływ sieci społecznościowych na rynek przedsiębiorstw.

Według badań rynku, znaczna część portugalskich firm zamierza kontynuować działalność, przy czym zapowiadają one wprowadzenie systemów „disaster recovery” i „backup”, co przekładać się będzie na wzrost zainteresowania wsparciem ze strony branży informatycznej. Potrzeba informatyzacji oraz tendencja internacjonalizacji sektora otwiera pole do działania polskim specjalistom, którzy, obok wysokiej jakości usług, mogliby zaoferować konkurencyjne ceny.

Trudna sytuacja ekonomiczna Portugalii wymusiła szereg zmian także i w tej dziedzinie. I chociaż nie będzie to dotyczyło działów takich jak komunikacja elektroniczna, marketing relacyjny, informacja prasowa czy inwestycje reklamowe w telewizji kablowej, to aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, ze czynnikiem determinującym wybór usługodawcy bardziej niż kiedykolwiek będzie cena. Jakkolwiek, zawirowania ekonomiczne także i tu stwarzają nowe możliwości firmom i agencjom. Dział komunikacji może upatrywać swoich szans na poziomie handlu detalicznego, gdzie dokonuje się prawdziwy wysyp nowych marek i produktów rabatowych. Pole do działania dają instytucje, którym zależy na odbudowie renomy i zaufania klientów.

Duże nadzieje inwestycyjne zostawiają także tzw. środki alternatywne – Internet i telefony komórkowe. Te ostatnie posiada aż 92% społeczeństwa i wskaźnik ten wciąż rośnie. Z Internetu przeciętny portugalski użytkownik korzysta 5h dziennie, a odwiedzanie stron sieci społecznościach to regularna praktyka wśród 95% internautów. Sieci społecznościowe to w Portugalii nieodzowny instrument komunikacji, także marketingowej, tak na dzień dzisiejszy jak i na przyszłość.