Wymiana Handlowa z Portugalią

Portugalia dąży do poprawy konkurencyjności i wydajności swojej gospodarki, w związku z czym obserwuje się zarysowujący się obraz wzrostu popytu konsumpcyjnego. Dziedziny, które są w stanie zaoferować możliwości inwestycyjne i rozwoju, to między innymi rynki:

  • budowlany,
  • maszynowy i sprzętu budowlanego,
  • materiałów konstrukcyjnych,
  • nowych technologii,
  • rolniczy,
  • odnawialnych źródeł energii.

Sektor wydobywczy, który jest obecnie w fazie rozwoju, może również stanowić potencjalny cel dla polskich inwestorów. Portugalia z powodzeniem mogłaby stać się chłonnym rynkiem zbytu dla polskich artykułów chemicznych i kosmetycznych oraz towarów luksusowych. Polska mogłaby także poszerzyć gamę eksportowanych tu produktów spożywczych.

Godna uwagi handlowców i producentów jest kwestia współpracy polsko-portugalskiej w wymianie handlowej z krajami trzecimi (Ameryki Południowej, Afryki i Azji). Położenie geograficzne i doświadczenie Portugalczyków na tym polu plasuje ten kraj na czołowym miejscu wśród partnerów handlowych w Europie. Otwiera to liczne możliwości inwestycyjne na ponad 250 milionowym rynku, na którym językiem oficjalnym jest portugalski.