Cele Klubu

 • Integracja środowiska przedsiębiorców w Portugalii.
 • Rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu środowiska biznesu.
 • Reprezentowanie i ochrona interesów Członków Klubu.
 • Wspieranie czynności gospodarczych członków Stowarzyszenia
 • Tworzenie i rozwijanie korzystnych warunków dla polskich przedsiębiorców i inwestorów działających w Portugalii, oraz portugalskich w Polsce.
 • Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działalności Klubu
 • Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
 • Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo-badawczej, kulturalnej i oświatowej.

 
Klub realizuje swoje cele poprzez:
 

 • Występowanie w obronie interesów Członków Klubu.
 • Współpracę z organami władzy oraz innymi podmiotami w celu realizacji przedsięwzięć.
 • Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji.
 • Organizację spotkań Klubu oraz innych imprez klubowych, promocyjnych, bankietów i wystaw.
 • Działalność promocyjną na rzecz Klubu.
 • Działalność o charakterze charytatywnym.